Een rijk en meditatief leven brengt beweging en maakt ons onderwijs levend!- Marcel de Leuw (PO/ VO)

Tijdens de Lerarenconferentie wil ik graag een werkgroep vormgeven met als thema weekspreuken en lerarenmeditaties. Elke dag worden op veel scholen de weekspreuken gelezen. Er zijn interessante wetmatigheden te vinden in deze meditaties, die onze zielebewegingen door het jaar heen begeleiden. Daarnaast ondersteunen de lerarenmeditaties deze beweging. We kijken naar praktische mogelijkheden en wisselen ervaringen uit. 

€95,00 inclusief 21% BTW