Wie is de baas?- Elard Pijnaken (PO/VO-leerkrachten, leidinggevenden en aspirant leidinggevenden)

Het ideaal van een leraar- zelfbestuur lijkt de afgelopen decennia te zijn opgegaan in een duidelijke hiërarchische organisatie. Medezeggenschap is bij wet geregeld. Een bestuur of raad van toezicht is in het zadel geholpen in het kader van ' Good governance'. Het bevoegd gezag ligt bij de bestuurder/ directeur van de organisatie. In de scholen zijn het de schoolleiders of de rectoren die het beleid bepalen. Wat is de gedroomde organisatievorm? Hoe verhoudt zich dat met de werkelijkheid van alle dag?

Onderwerpen:

Leidinggeven
Hoe geef je leiding aan groepen? Wat vraagt dat van jou? Hoe benut je je eigen talent om het talent van de ander zichtbaar te maken? Ben je in staat om verantwoordelijkheid aan anderen te geven? Welke voorwaarden stel je hieraan?
Leidingnemen:
Wie neemt het besluit? Wie geeft wie advies? Hoe kun je bouwen aan een organisatie waarin een duidelijke besliscultuur heerst in gemeenschappelijk vertrouwen? Hoe kom je tot een besluit? Hoe organiseer je je eigen spiegels?

Werkwijze:

Ochtend:
Verkenning van verschillende leiderschapsstijlen 
Middag:
Leiderschap binnen je eigen organisatie. Hoe kun je je eigen organisatie inrichten vanuit het geven van verantwoordelijkheid én het nemen van beslissingen?
Elke deelnemer maakt hiervoor een plan van aanpak.
 

€95,00 inclusief 21% BTW