Ik, ik, ik ...wij! Bewegen tussen individu en klas- Anna Livia Groeneweg (PO)

Dag in dag uit sta je als leerkracht voor deze uitdaging: twintig of soms dertig verschillende kinderen komen vol verwachting naar je toe 'om iets te leren'. Individuutjes, die allemaal op hun eigen manier in de wereld staan en op hun eigen manier leren.
Hoe kun je als leerkracht aansluiten bij de verschillende leerlingen in je klas? 
Hoe kom je tegemoet aan hun onderwijsbehoeften?
Hoe blijf je tegelijkertijd oog houden voor de klas als geheel?

In de werkgroep zullen we deze vragen met elkaar onderzoeken. We zullen ook kijken naar de rol die handelingsgericht werken hierin kan spelen. De insteek zal praktisch zijn, want dat is waar het uiteindelijk om gaat: ons werk in de klas!

Anna Livia Groeneweg is leerkracht aan de Rudolf Steinerschool Rotterdam. Zij heeft ook ervaring met het werken in een combinatieklas.

€95,00 inclusief 21% BTW