Kinderbespreking: Mee?bewegen is weten - Anne Machiel (PO/ VO)

Ieder kind heeft een geheel eigen wijze van werken en optreden. Achter wat negatief verschijnt zit altijd een positieve impuls, ook als je dyslectisch of hoogsensitief bent. Ieder kind stelt zijn hoogstpersoonlijke vraag aan je, die voor alle leerlingen in de klas interessant is. 
Dat geld voor peuter, kleuter, schoolkind en middelbare scholier.
Het letterlijk meebewegen is een interessante, soms humoristische maar altijd verrassende start van deze kinderbespreking. Daarna doorloop je een aantal stappen waarin je op onderzoek uit gaat, alleen, samen met de anderen en in een volgende stap ook met de leerlingen. De vondsten zijn vaak verrassend en bieden aanknopingspunten om ook met de hele klas of met alle klassen te werken aan het thema van dit ene kind. Dit werkt door tot in de didactiek, leerproblemen en handelingsplannen.

De werkgroep is een echte werk-groep met daarom een maximum aan 15 deelnemers. Zorg voor schrijfgerei en papier.

 

 

€95,00 inclusief 21% BTW