Een geestige blik op jezelf en de kinderen!- Merel Boon (PO/VO)

 

LET OP: DEZE WERKGROEP KAN HELAAS NIET DOOR GAAN!

" We willen goed onderwijs met betrokken leerkrachten voor inspirerende kinderen". Er zijn niet veel kinderen, ouders, leerkrachten of beleidsmakers in het onderwijs, die het met deze stelling oneens zijn. Toch laat de discussie in het onderwijs nog te weinig ruimte over de vraag, wat pedagogisch gezien goed onderwijs is. Hoewel het een genuanceerder verhaal is, kan de discussie vereenvoudigd worden als het over meetbare versus het niet- of moeilijk meetbare gaat.

Maar pedagogische processen in het onderwijs zijn niet te waarborgen door procedures, afspraken en regels. De uitkomsten van goed pedagogisch onderwijs kunnen niet voorspeld of gekend worden. Die toekomst vraagt erom een diepere laag van mens- zijn aan te boren. Dit heeft alles te maken met hoe de leerkracht handelt en daarmee, wie hij of zij als mens is. Met een geestige blik naar jezelf kijken, geraakt kunnen worden door nieuwe inzichten, ontdekkingen en ontmoetingen is aan de orde.

In deze werkgroep onderzoeken we vanuit de eerste voordracht van de Algemene Menskunde de vraag: hoe kan bewustzijn voor ons pedagogisch handelen groeien?

Werkvorm
Vanuit de eerste voordracht van de Algemene Menskunde werken we studerend, onderzoekend door middel van lezen, gesprek en discussie.

€95,00 inclusief 21% BTW