Euritmie, een tegenbeweging- Vincent Harry (VO)

Een doorlopende leerlijn euritmie (van klas 7 t/m 10), gebaseerd op de pedagogische oefeningen van Rudolf Steiner en de huidige ontwikkelingspsychologie in beweging.

Wat maakt een kind mee, waar komt het vandaan en waarheen wil het gaan?
Wat leren de kinderen van klas 7 t/m 10 van euritmie?

We gaan in twee stevige stappen inspiratie opdoen om te bewegen, door, met en in de euritmie.
In de ochtend worden de 'bouwstenen' aangereikt voor wat we in de middag gaan doen. Die bouwstenen zijn basismateriaal uit de pedagogische euritmie. Vanuit de verstillende geometrie (individueel) naar de beweging van een proces (met de groep).

Hoe je daarmee in de lessen werkt en deze basis bouwstenen tot lesmateriaal maakt komt in de middag aan de orde. 

Vanuit inzicht naar vormgeving en spel om wetmatigheden te oefenen. "Wanneer beweeg je mee en hoe beweeg je tegen, wanneer spreekt je gebaar en hoe leer je ' luisteren' naar een beweging?", zijn daarbij thema's die ons pad zeker kruisen.
Euritmie: een tegenbeweging, omdat we niet stilzitten, omdat het gaat om de gezamenlijke beweging die we individueel intiëren, doordragen en beëindigen.

Ik zie uit naar een werkgroep in beweging door euritmie.

€95,00 inclusief 21% BTW