Gezondheid in de eerste 3x7 jaar en... daarna!- Edmond Schoorel & Miryam Hupkes (PO/VO)

In aansluiting op de voordracht, die Edmond Schoorel in het voorjaar hield bij de Landelijk Pedagogische Vergadering in Dordrecht, hield over ' Kan ik het etherlichaam zien?',  gaat deze werkgroep verder in op dit thema.
Vanuit die lezing ontstond de behoefte om op zoek te gaan naar fenomenen die het etherlichaam       
" dichterbij" brengen. Als je heldere beelden hebt van het etherische kun je ook een beeld krijgen van wat gezond werkt op  kinderen en jezelf.

Gezondmakend onderwijs moet tenslotte niet alleen gelden voor kinderen, maar ook voor onszelf. Op de Lerarenconferentie bieden we hier ruimte voor.

Tijdens deze werkgroep beginnen we met een kort overzicht van de eerste 3x 7 jaar vanuit het gezichtspunt van het etherlichaam. Daarna inventariseren we wat ons als volwassene te doen staat.
We onderzoeken, via afwisselende werkvormen, verschillende aspecten van het etherlichaam, zoals vormkracht, levenskracht, ritme, tijd, structuur, denkprocessen en levensprocessen. Welke rol speelt de leerkracht in de verschillende leeftijdsfasen voor de kinderen en zichzelf? Maar bovenal, hoe dragen we zorg voor de gezondheid in de eerste 3x7 jaar en.... daarna?

Van de deelnemers verwachten wij voorafgaand aan de werkgroep een beetje studie zodat we met achtergrondkennis aan de slag kunnen:

- Als je bij de lezing geweest bent doe je er goed aan die inhoud weer levendig voor de geest te halen
- Als je de lezing gemist hebt kun je Hoofdstuk 2 van ' De eerste zeven jaar- Edmond Schoorel' lezen 

€95,00 inclusief 21% BTW