Leren vanuit beweging - Annemiek de Leeuw (PO)

Hoe kan ik hoofd- hart en handen in balans houden in de eerste en tweede klas:

De afgelopen jaren zijn we in de eerste klas steeds coginitiever gaan werken op tegemoet te komen aan de eisen die de huidige tijd aan schoolkinderen stelt. Ook zullen velen van jullie herkennen dat stil zitten, geconcentreerd werken en daarnaast tot in de tenen aanwezig zijn, een steeds grotere opgave wordt voor dezelfde schoolkinderen. In navolging van vele duitse vrijeschool leerkrachten, ben ik drie jaar geleden een eerste klas gestart zittend op banken in de kring, met meubilair dat bestaat uit baken en zitkussens.

Revolutionair? Een uitdaging voor de toekomst? Wat beweegt er anders en wat is hetzelfde? In deze werkgroep wil ik jullie meenemen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van het " Bewegte Klassenzimmer".

Annemiek de Leeuw is leerkracht aan de Vrijeschool in Den Haag en begint dit jaar opnieuw, na drie succesvole jaren, met de eerste klas: " Lerend vanuit beweging".

€95,00 inclusief 21% BTW